روش تولید گرانول و پودر لاستیک در این شرکت به صورت روش مکانیکی  و خرد کردن لاستیک فرسوده  می باشد و  بشرح ذیل است :

در این سیستم ابتدا لاستیک توسط دستگاه طوقه دربیار طوق لاستیک در آورده می شود و بعد کارگر لاستیک را نوار کرده و سپس لاستیک های فاقد طوقه بصورت نوار به دستگاه خرد کن اول هدایت می گردد. قطعات لاستیکی خارج شده از خردکن (سایز 5×5 سانتیمتر) توسط تسمه نقاله به خردکن دوم هدایت شده گرانول سایز 5_1  بدست می آید.

در مرحله بعد و در حین انتقال گرانول به روی الک توسط سیکلون هوایی نخ آن جدا شده و گرانول روی الک می آید و بسته به طبقات الک ( دو طبقه یا سه طبقه ) گرانول سایز 5 ، 4_1 ، 2_1 و پودر آن جدا می شود

برای تولید پودر لاستیک  گرانول سایز 5_1 وارد آسیاب پودر ساز شده و پودر لاستیک  با  مش 100 تولید می گردد. عملیات جداسازی دقیق الیاف این مرحله صورت می گیرد که بسیار حساس می باشد و در مرحله نهایی محصول بسته بندی می شود.

ظرفیت تولید گرانول لاستیک در شرکت بازیافت لاستیک ایران ماهانه بیش از 80تن است و طرفیت تولید  پودر لاستیک بیش از 35 تن است.